om arméns utveckling och totalförsvarets planeringssystem, m. m.

Proposition 1989/90:9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1989/90:9

om arméns utveckling och totalförsvarets planeringssystem,
m. m.

Prop. 1989/90:9

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 5 oktober 1989 för de åtgärder och det ändamål som
framgår av föredragandens hemställan.


regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Roine
Carlsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås ändringar i arméns utbildningssystem och fredsor­ganisation,
m. m. Förändringar föreslås även i marinens och flygvapnets utbildningssystem.
Vidare redovisas resultatet av en granskning av totalför­svarets
planeringssystem. Förslagen och redovisningarna grundar sig i hu­vudsak på ett
betänkande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1989-10-09 Bordläggning: 1989-10-10 Hänvisning: 1989-10-11 Motionstid slutar: 1989-10-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (8)
Följdmotioner (54)