Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål

Proposition 2021/22:189

Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål

Regeringens proposition 2021/22:189

Ökad rättssäkerhet och snabbare

Prop.

verkställighet i internationella familjemål

2021/22:189

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2022

Magdalena Andersson

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår kompletterande lagstiftning till EU:s nya Bryssel II- förordning. Förslagen syftar till att stärka skyddet för barn i internationella situationer.

Vårdnadstvister är svåra för alla inblandade och särskilt för barnen. Vid en internationell vårdnadstvist slits barnet dessutom mellan föräldrar i två länder. Ibland leder en konflikt mellan föräldrarna så
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-03-22 Bordlagd: 2022-03-22 Hänvisad: 2022-03-23 Motionstid slutar: 2022-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (11)