Nya förmånsrättsregler

Proposition 2002/03:49

Nya förmånsrättsregler

Regeringens proposition 2002/03:49

Nya förmånsrättsregler

Prop.

2002/03:49

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 februari 2003

Göran Persson

Mona Sahlin

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen en reform som skall underlätta för företag att genomföra företagsrekonstruktion i stället för att gå i konkurs. Samtidigt förbättras arbetstagarnas löneskydd i konkurs. Genom refor- men ökar intressegemenskapen mellan ett företags borgenärer och utjämnas konkurrensförhållandena mellan företag som drivs vidare under konkurs och andra företag. Syftet med reformen är också att bidra till att kreditgivning och kredituppföljning ytterligare inriktas på ett
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2003-02-13 Bordläggning: 2003-02-19 Hänvisning: 2003-02-20 Motionstid slutar: 2003-03-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)