Ny kamerabevakningslag

Proposition 2017/18:231

Ny kamerabevakningslag

Regeringens proposition 2017/18:231

Ny kamerabevakningslag

Prop.

2017/18:231

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 april 2018

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att kameraövervakningslagen upphävs och att en ny lag om kamerabevakning införs. Genom den nya lagen förbättras möjligheterna att använda kamerabevakning samtidigt som integritetsskyddet förstärks. Regleringen anpassas också till de nya EU- reglerna om dataskydd. Förslaget innebär bl.a. följande.

•Den nya lagen kommer bara att vara tillämplig när kameror används på ett sätt som innebär personbevakning.

•Kravet på tillstånd begränsas till myndigheter och vissa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-04-19 Bordlagd: 2018-04-19 Hänvisad: 2018-04-20 Motionstid slutar: 2018-05-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)