Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Proposition 2008/09:28

2008/09:28

tionerna.

fakultativt

barnpornografi.

till

nologi.

diskriminering.

samhällsområden.

anpassningsåtgärder.

frågan.

ska

tionen

tid

ning.

åtaganden

nedsättning.

ringskansliet.

rättighetsaspekter.

heten,

nivå.

ken.

riktlinjer,

pris,

rättigheter

boende.

heten

arna.

tionen.

tiken.

tydligare

eller

med

ändamålsenliga

allmänhetens

med

tionsnedsättning.

området.

arbete.

arbetsplatser,

form,

tion,

Internet,

tionsförmåga

kets

år

resenärers

förvaltning.

kansliet.

lighet.

naturkatastrofer.

står.

sättning.

ringar.

beredande

tionsnedsättning.

ventionen.

frihet.

övergrepp
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-10-01 Bordläggning: 2008-10-01 Hänvisning: 2008-10-02 Motionstid slutar: 2008-10-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)