Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan

Proposition 2008/09:199

Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan

Regeringens proposition 2008/09:199

Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Prop. 2008/09:199

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 maj 2009.

Fredrik Reinfeldt

Jan Björklund

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ett nytt kapitel om gymnasieskolan i skollagen (1985:1100) och till ändringar i skollagens bestämmelser om bl.a. fristående skolor och gymnasial vuxenutbildning. I propositionen redovisas även regeringens bedömningar om den kommande förord- ningsregleringen på området.

Förslaget innebär att regleringen, som ska gälla för å ena sidan den offentliga gymnasieskolan och å andra sidan fristående skolor
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-05-15 Bordläggning: 2009-05-15 Hänvisning: 2009-05-18 Motionstid slutar: 2009-06-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)