Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Proposition 2016/17:132

Genomförande av tobaksdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Regeringens proposition 2016/17:132

Genomförande av tobaksproduktdirektivets

Prop.

bestämmelser om
e-cigaretter

2016/17:132

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 mars 2017

Stefan Löfven

Ylva Johansson

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra bestämmelserna om elektroniska cigaretter i EU:s tobaks- produktdirektiv (2014/40/EU). Vidare föreslås en reglering om bl.a. åldersgräns, anmälningsskyldighet vid försäljning, tillsyn och straff- ansvar. Förslagen föreslås i huvudsak genomföras i en ny lag om elek- troniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Det föreslås
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-03-06 Bordlagd: 2017-03-14 Hänvisad: 2017-03-15 Motionstid slutar: 2017-03-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)