Försvarsmaktens grundorganisation

Proposition 2004/05:43

Regeringens proposition 2004/05:43

Försvarsmaktens grundorganisation

Prop.

2004/05:43

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 oktober 2004

Göran Persson

Leni Björklund

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Ominriktningen av det svenska försvaret fortsätter. Regeringen har i propositionen Vårt framtida försvar (prop. 2004/05:5) den 23 september 2004 redovisat inriktning och förslag i dessa avseenden.

Denna proposition innehåller förslag om utformningen av Försvarsmaktens grundorganisation. För att den insatsorganisation som föreslås i propositionen Vårt framtida försvar skall få föreslagen inriktning är det nödvändigt att förändra grundorganisationen. Regeringen föreslår att ett stort antal organisationsenheter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Bordläggning: 2004-10-28 Inlämning: 2004-10-29 Hänvisning: 2004-10-29 Motionstid slutar: 2004-11-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (10)