En politik för det civila samhället

Proposition 2009/10:55

En politik för det civila samhället

Regeringens proposition 2009/10:55

En politik för det civila samhället

Prop.

2009/10:55

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 november 2009

Fredrik Reinfeldt

Cecilia Malmström

(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen lämnar i propositionen förslag till mål och inriktning för

politiken för det civila samhället, som ersätter den nuvarande folkrörelse-

politiken och dess mål. Genom den nya politiken vill regeringen lyfta

fram det civila samhällets stora betydelse, utveckla och tydliggöra

relationen mellan staten och det civila samhället och ta ett helhetsgrepp

om generella frågor om det civila samhället och dess villkor.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-12-01 Bordläggning: 2009-12-01 Hänvisning: 2009-12-02 Motionstid slutar: 2009-12-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)