En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg

Proposition 2020/21:73

Regeringens proposition 2020/21:73

En ny straffbestämmelse som skyddar

Prop.

betalningsverktyg

2020/21:73

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 december 2020

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

För att upprätthålla förtroendet för moderna betalningslösningar är det viktigt med ett starkt straffrättsligt skydd mot gärningar med anknytning till bedrägerier och förfalskningar. Regeringen föreslår därför att det ska införas ett nytt brott i 9 kap. brottsbalken som ska ge betalningsverktyg ett starkare skydd mot sådana gärningar.

Det nya brottet olovlig befattning med betalningsverktyg ska göra det straffbart att

1.olovligen införskaffa ett betalningsverktyg,

2.för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2020-12-22 Bordlagd: 2021-01-04 Hänvisad: 2021-01-05 Motionstid slutar: 2021-01-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)