En ny biobankslag

Proposition 2021/22:257

En ny biobankslag

Regeringens proposition

2021/22:257

En ny biobankslag

Prop.

2021/22:257

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 juni 2022

Magdalena Andersson

Lena Hallengren

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att en ny biobankslag ska ersätta den

nuvarande lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Även den nya lagen ska reglera hur identifierbart humanbiologiskt

material, så kallade prover, med respekt för den enskilda människans

integritet för vissa ändamål ska få samlas in till och bevaras i en biobank

och användas.

Den nya biobankslagen har ett utökat tillämpningsområde genom att

dess bestämmelser ska tillämpas direkt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2022-06-16 Bordlagd: 2022-06-16 Hänvisad: 2022-06-17 Motionstid slutar: 2022-10-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (5)