Åtgärder mot missbruk av svenska pass

Proposition 2015/16:81

Regeringens proposition 2015/16:81

Åtgärder mot missbruk av svenska pass

Prop.

2015/16:81

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 januari 2016

Stefan Löfven

Anders Ygeman

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen åtgärder som syftar till att motverka missbruk av svenska pass.

Det missbruk som består i att äkta pass används av andra än de egentliga passinnehavarna innebär bland annat en stor säkerhetsrisk i och med att personer med kopplingar till organiserad brottslighet och terrororganisationer kan resa anonymt och kringgå reseförbud genom att använda andra pass än sina egna. För att komma till rätta med situationen verkar Sverige inom EU för att det ska införas en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-01-12 Bordlagd: 2016-01-12 Hänvisad: 2016-01-13 Motionstid slutar: 2016-01-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.