Anpassningar av svensk lag till EU:s förordningar om Schengens informationssystem

Proposition 2020/21:222

Anpassningar av svensk lag till EU:s förordningar om Schengens informationssystem

Regeringens proposition 2020/21:222

Anpassningar av svensk lag till EU:s

Prop.

förordningar om Schengens informationssystem

2020/21:222

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 september 2021

Stefan Löfven

Mikael Damberg (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som krävs för att anpassa svensk rätt till EU:s nya regelverk om Schengens informationssystem (SIS). Förslagen lämnas med anledning av tre nya
EU-förordningar
om SIS som antogs 2018. Förordningarna ska börja tillämpas fullt ut vid ett datum som kommissionen senast den 28 december 2021 ska fastställa.

Regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-09-13 Bordlagd: 2021-09-14 Hänvisad: 2021-09-15 Motionstid slutar: 2021-09-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (5)