Ändrade regler i utlänningslagen

Proposition 2020/21:191

Ändrade regler i utlänningslagen

Regeringens proposition 2020/21:191

Ändrade regler i utlänningslagen

Prop.

2020/21:191

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 29 april 2021

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i utlänningslagen (2005:716) för att den svenska migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, med ett humant, rättssäkert och effektivt regelverk som inte väsentligen avviker från de i andra
EU-länder.
Ändringarna innebär bl.a. att

•uppehållstillstånd som beviljas för bl.a. skyddsbehövande som huvudregel ska vara tidsbegränsade,

•permanent uppehållstillstånd tidigast ska kunna beviljas efter att utlänningen har haft
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2021-04-29 Bordlagd: 2021-04-29 Hänvisad: 2021-04-30 Motionstid slutar: 2021-05-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (8)