En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning

Proposition 2010/11:4

En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning

Regeringens proposition 2010/11:4

En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning Prop. 2010/11:4

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 oktober 2010

Fredrik Reinfeldt

Maria Larsson

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen gör regeringen en översyn av regleringen beträffande

narkotika, narkotikaprekursorer, dopningsmedel, hälsofarliga varor och

flyktiga ämnen m.m. Dagens systematik beträffande lagstiftningen bör

inte ändras. Inte heller bör den grundläggande arbetsfördelningen mellan

Läkemedelsverket och Statens folkhälsoinstitut ändras, när det gäller att

utreda och till regeringen föreslå att en substans bör bli föremål för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-11-03 Bordläggning: 2010-11-04 Hänvisning: 2010-11-09 Motionstid slutar: 2010-11-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)