Hösttilläggsbudget för 2010

Proposition 2010/11:2

Regeringens proposition 2010/11:2

Hösttilläggsbudget för 2010

Regeringens proposition 2010/11:2

Hösttilläggsbudget för 2010

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 oktober 2010

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändrade anslag m.m. för budgetåret 2010.

PROP. 2010/11:2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

9

2

Tilläggsbudget.......................................................................................................

15

2.1

Inledning................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-10-12 Bordläggning: 2010-10-12 Hänvisning: 2010-10-19 Motionstid slutar: 2010-10-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (19)