Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen

Proposition 2010/11:166

Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen

Regeringens proposition 2010/11:166

Följdändringar med anledning av införandet av

Prop.

skatteförfarandelagen

2010/11:166

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 september 2011

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till följdändringar med anledning av förslaget till den nya skatteförfarandelagen som föreslås träda i kraft den 1 januari 2012 (prop. 2010/11:165). Det är främst fråga om att ändra hänvisningar som görs till bestämmelser i de lagar som skatteförfarande- lagen föreslås ersätta. Hänvisningarna ska i stället avse motsvarande bestämmelser i den föreslagna skatteförfarandelagen.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-09-20 Bordläggning: 2011-09-20 Hänvisning: 2011-09-21 Motionstid slutar: 2011-10-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (143)