Skatteförfarandet

Proposition 2010/11:165

Skatteförfarandet

Innehållsförteckning

Prop. 2010/11:165

Del 1 Lagtext m.m.

Förkortningar

..........................................................................................

19

1

Förslag till ...............................................................riksdagsbeslut

21

2

Lagtext............................................................................................

22

2.1 ........................................

Förslag till skatteförfarandelag

22

AVDELNING I. INNEHÅLL, TILLÄMPNING

....................................................

OCH DEFINITIONER

22

.....................................................

1 kap. Lagens innehåll

22

................................................

2 kap. Lagens tillämpning

24

.................................

3
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.