Riksrevisionens granskning av myndigheternas insatser för finansiell stabilitet

Skrivelse 2010/11:161

Regeringens skrivelse 2010/11:161

Riksrevisionens granskning av myndigheternas

Skr.

insatser för finansiell stabilitet

2010/11:161

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 22 juni 2011

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har i granskningsrapporten Myndigheternas insatser för finansiell stabilitet – Lärdomar i ljuset av utvecklingen i Baltikum 2005– 2007, granskat Finansinspektionens och Riksbankens insatser för finansiell stabilitet under perioden
2005–2007.
Vissa av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer är frågor för Riksbanken och/eller riksdagen. Riksbanken är en oberoende myndighet under riksdagen, varför regeringen inte kommenterar Riksrevisionens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-06-28 Bordläggning: 2011-06-30 Hänvisning: 2011-07-01 Motionstid slutar: 2011-09-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.