2011 års ekonomiska vårproposition

Proposition 2010/11:100

Bilaga 5

Utvärdering av jobbskatteavdraget

PROP. 2011/12:100 BILAGA 5

Bilaga 5

Utvärdering av jobbskatteavdraget

Innehållsförteckning

1

Inledning.................................................................................................................

7

2

Sammanfattning och övergripande slutsatser.......................................................

8

3

Förväntade effekter utifrån ekonomisk teori .....................................................

12

3.1

Jobbskatteavdraget och det ekonomiska utbytet av arbete................

12

3.1.1

Jobbskatteavdragets utformning..........................................................

12

3.1.2

Jobbskatteavdraget och utbytet av arbete ...........................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.