2011 års ekonomiska vårproposition

Proposition 2010/11:100 Bilaga 3: Fördelningspolitisk redogörelse

Bilaga 3: Fördelningspolitisk redogörelse
Bilaga 3

Fördelningspolitisk

redogörelse

PROP. 2010/11:100 BILAGA 3

Bilaga 3

Fördelningspolitisk redogörelse

Innehållsförteckning

Utgångspunkter................................................................................................................

7

Sammanfattning................................................................................................................

9

Inledning .........................................................................................................................

10

1

Inkomstutveckling och inkomstfördelning........................................................

11

1.1

Vad vill vi mäta? ....................................................................................

11
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.