2011 års ekonomiska vårproposition

Proposition 2010/11:100 Bilaga 2: Analys av utgiftsutvecklingen 2000-2015

Bilaga 2: Analys av utgiftsutvecklingen 2000-2015
Bilaga 2

Analys av utgiftsutvecklingen
2000–2015

PROP. 2010/11:100 BILAGA 2

Bilaga 2

Analys av utgiftsutvecklingen
2000–2015

Innehållsförteckning

Takbegränsade utgifter
2000–2015........................................................................

5

3

PROP. 2010/11:100 BILAGA 2

Tabellförteckning

1

Utgifter,
2000–2015........................................................................................................

6

2

Utgifternas procentuella andel av takbegränsade utgifter,
2000–2015........................

7

4

Takbegränsade utgifter
2000–2015

I denna bilaga redovisas de takbegränsade utgifterna per utgiftsområde för perioden 2000– 2015, dels i miljarder kronor, dels som andel av de totala takbegränsade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.