Vi tryggar välfärden – Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2020

Motion 2019/20:2682 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2019/20:2682

av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Vi tryggar välfärden – Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2020

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Inledning

2 Sammanfattning och finansiering

3 Fördelningspolitisk analys

4 Kommunernas ekonomi

4.1 Kommuner i kris

4.2 Sverigedemokraterna hade rätt

4.3 Stöd till kommunerna

4.4 Välfärd och medborgarskap

5 Sjukvård och omsorg

5.1 Ett vårdsystem med allt sämre tillgänglighet

5.2 Höjda ambitioner – kortare köer

5.3 Psykisk ohälsa

5.4 Tandvårdsreform

5.5 En miljard till Sveriges äldreomsorg

5.6 Medborgarskapets betydelse för vård i Sverige

6 Lag och ordning

6.1 En av statens kärnuppgifter

6.2 Mer resurser till Polismyndigheten

6.3 Sveriges
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)