Utvecklingen på apoteksmarknaden

Motion 2016/17:1900 av Hillevi Larsson och Lena Emilsson (båda S)

av Hillevi Larsson och Lena Emilsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att regeringen noga följer utvecklingen på apoteksmarknaden och föreslår de åtgärder som behövs för att säkerställa en god och säker tillgång på läkemedel i hela landet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Vid avregleringen 2009 såldes över 600 av de 900 apotek som då fanns hos Apoteket AB. Sedan avregleringen har det tillkommit nya apotek men klagomålen om att medicinen man ska ha inte finns inne på apoteket när man besöker det har ökat. Inga apotek, inte heller det som är kvar av det statligt ägda Apoteket AB, har numera något specifikt samhällsansvar.

Flera undersökningar visar att allmänheten idag är mindre nöjd med tillgången på läkemedel och apotekens rådgivning om läkemedel jämfört med före avregleringen.

Det är viktigt att man snabbt kan hämta ut läkemedel, i synnerhet receptbelagda läkemedel. Läkemedelskunnig personal bör finnas på plats för att svara på frågor om hur läkemedel ska användas.

Det är också angeläget att säkerställa att apotek finns tillgängliga oavsett var man bor i landet.

Det är framförallt de äldsta och de svårast sjuka som drabbats av avregleringen, de som behöver en rad receptbelagda mediciner. Detta är allvarligt med tanke på att apoteken är en viktig del av sjukvården.

Regeringen bör därför noga följa utvecklingen på apoteksmarknaden och föreslå de åtgärder som behövs för att säkerställa en god och säker tillgång på läkemedel i hela landet och för att säkra patienternas rättigheter.

Hillevi Larsson (S)

Lena Emilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)