Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2021/22:4056 av Karin Enström m.fl. (M)

av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2021/22:4056

av Karin Enström m.fl. (M)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade resurser för bättre beredningsmöjligheter för riksdagen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Regeringskansliet bör tillsätta utredningar för att ta fram nödvändig lagstiftning för att bekämpa gängkriminaliteten och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Regeringskansliet bör tillsätta utredningar om stärkta fri- och rättigheter och oberoende domstolar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)