Utevistelse för grisar

Motion 2016/17:1873 av Sofia Arkelsten (M)

av Sofia Arkelsten (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att grisar ska ha rätt till utevistelse, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Europeiska unionen är ett bra forum för att driva djurskyddsfrågor. Bestämmelser på EU-nivå gör skillnad för många djur, även om lagstiftningen ligger på en alldeles för låg nivå i många länder. Kundernas efterfrågan är också en stark drivkraft för bättre djurvälfärd. Men det krävs också en modern och tydlig djurskyddslagstiftning, vilket regeringen hittills misslyckats med.

Nuvarande regering har totalt misslyckats med att lägga fram en proposition om ny djurskyddslag. De motioner om förbättrat djurskydd som lämnades in under förra riksmötet är behandlade av utskott och kammaren och de flesta har avslagits med anledning av att en ny djurskyddslag väntades.

Utredaren Eva Eriksson lämnade ett förslag till ny djurskyddslag redan 2011. Förslaget bereddes i Regeringskansliet. Redan förra regeringen kritiserades av oppositionen för att inte ha lagt fram förslaget till riksdagen. Nuvarande regering har dock inte lagt fram någon ny djurskyddslag utan enbart aviserat propositionen för att sedan senarelägga den igen. Det förtjänar de skarp kritik för. Tidigast år 2017 kan förslaget komma på riksdagens bord.

Motionen nedan är behandlad innan den nya djurskyddslagen finns på plats, men frågan kommer med stor sannolikhet att beröras av den nya lagstiftningen, så med anledning av detta lägger jag följande motion igen: Föreningen Djurens rätt har uppmärksammat att grisar inte har rätt till att vistas ute. Idag har kor, får och getter, med vissa undantag, rätt att vistas utomhus under sommaren enligt djurskyddsförordningen 10–11 §§.

För grisar finns inget motsvarande krav. Detta trots att grisars behov av utevistelse i en miljö och en möjlighet att bete sig naturligt är minst lika stort som för kor, får och getter.

Riksdagen bör ge regeringen tillkänna vad motionen anför om att också grisar ska ha rätt till utevistelse.

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)