Utevistelse för grisar

Motion 2015/16:429 av Sofia Arkelsten (M)

av Sofia Arkelsten (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att grisar ska ha rätt till utevistelse och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Föreningen Djurens rätt har uppmärksammat att grisar inte har rätt till att vistas ute. Idag har kor, får och getter, med vissa undantag, rätt att vistas utomhus under sommaren enligt Djurskyddsförordningen 10–11 §§.

För grisar finns inget motsvarande krav. Detta trots att grisars behov av utevistelse i en miljö och en möjlighet att bete sig naturligt är minst lika stort som för kor, får och getter.

Riksdagen bör ge regeringen tillkänna vad motionen anför om att också grisar ska ha rätt till utevistelse.

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-01 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)