Utbudet i Sveriges Radios P3

Motion 2017/18:3878 av Mikael Jansson (SD)

av Mikael Jansson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en tredjedel av P3:s utbud bör vara riktat till äldre och att det bör göras till en del av ett villkor för finansieringen av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Tidigare fanns det på P3 många trevliga program som våra äldre lyssnade på, lyssnarsiffrorna var höga. Exempel på de här programmen är: Skivor till kaffet, Smoke Rings och Skivor från Vetlanda. Dessa program är borta och har inte fått några ersättare.

Många yngre människor lyssnar idag på internetmusik, i olika former. Äldre är som regel inte lika vana brukare av det utbudet, varför public service är viktigt. En andel av P3:s utbud borde reserveras för program som de äldre tycker om. För att nå dit kan finansieringen av Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR villkoras.

Ordningen och balansen i P3:s utbud bör återställas.

Mikael Jansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-09 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)