Unik statlig konstskatt

Motion 2006/07:N347 av Leif Pagrotsky (s)

av Leif Pagrotsky (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den konstsamling som ägs av Vin & Sprit bör förbli i statlig ägo och att den bör överföras till lämpligt statligt museum innan någon försäljning av bolaget aktualiseras.

Motivering

I Sverige har vi sedan länge tillämpat principen att staten inte avyttrar kulturföremål. I vissa mycket speciella fall kan föremål i våra museer överlåtas till utländska institutioner men då bara efter mycket noggranna överväganden och utan ersättning.

Regeringen har meddelat sin avsikt att sälja AB Vin & Sprit. Detta bolag innehåller en utomordentligt betydande konstsamling, en av de mest betydande samlingarna av det sena 1900-talets konst som finns i svensk ägo. Den är unik också i ett internationellt perspektiv. Det gäller verk som använts i den marknadsföring som revolutionerat reklamvärlden och som går under namnet The Absolut Art Collection. Samlingen omfattar över 800 verk och har visats på många av världens mest prestigefyllda gallerier och museer.

Dess första verk är en målning av Andy Warhol från 1985. Därefter har många av konstvärldens allra främsta namn, däribland Ed Ruscha och Keith Haring, medverkat. Flera svenska konstnärer har också medverkat, något som därigenom givit dem internationell spridning.

Denna unika samling som ägs av hela Sveriges folk bör förbli i gemensam ägo. Innan någon försäljning av aktierna i Vin & Sprit kan bli aktuell bör därför hela The Absolut Art Collection delas ut till ägaren och därefter överföras till lämpligt statligt museum, t.ex. Moderna Museet. Museet kan därefter om det så önskar medge att delar av samlingen visas runt om i världen.

Stockholm den 25 oktober 2006

Leif Pagrotsky (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)