Unga kriminella

Motion 2020/21:1357 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om problematiken kring icke anmälda brott och om att stoppa ungas kriminalitet med vittnesskydd och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om polisens arbete för att stoppa gängkriminalitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt statistisk från Brå, Brottsförebyggande rådet,är unga människor över­representerade i statistiken över såväl misstänkta som antalet lagförda. Att begå brott i unga år är med andra ord vanligare. År 2019 var det 45 procent av de som misstänktes för brott som var under 30 år när de begick brottet. De som var i åldern 15 till 20 år utgjorde 20 procent av de misstänkta i statistiken. Fördelningen mellan de som miss­tänks för brott och benämns unga d v s 15 till 20 år och de vuxna från 21 år i statistiken har en oförändrad statistik mellan 2018 och 2019 totalt sett. Under en tioårsperiod har enligt statistik andelen kvinnor misstänkta för brott minskat med 4procent i ålders­grupperna 15–17 år och 18–20 år. I motsvarande åldersgrupp har männen som misstänks för brott ökat med 4procent i vardera gruppen. År 2019 var antalet misstänkta personer per 100000 invånare störst i de lägre åldrarna (15–17 och 18–20 år) med 5020 respektive 5970 misstänkta personer per 100000 invånare. Vi vet dock att mörkertalen skulle ge andra siffor utifrån att det långt ifrån alltid anmäls in vad som händer ute i kommuner runt om i landet. Såväl barn som unga som vuxna är många gånger rädda för att anmäla.

De som misstänks och begår brott är ofta yngre personer som utnyttjas av äldre för kriminella handlingar. Fältassistenter har begränsade möjligheter att klara sitt uppdrag ute i kommunerna eftersom ungdomarna kan strunta i dem. Brott som begås riskerar att aldrig komma med i statistiken eftersom brottsoffer och vittnen antingen inte vill eller inte vågar kontakta polisen. Det förekommer till och med fall där de betalas för att vara tysta. Polisen gör ett bra arbete men samhället har förändrats. Det är bekymmersamt.

Polisen måste bedriva det arbete som behövs för att få stopp på att unga människor utför kriminella handlingar. Det går inte att samhället tvingas se på när fler och fler dras in i kriminalitet och droger som minderåriga, och gäng utför grova brott och skjutningar på öppen gata. Denna utveckling behöver få ett stopp här och nu. Därför krävs också tidiga förebyggande insatser för att unga inte ska söka sig till dessa grupperingar för att känna samhörighet eller bli hotade att utföra brott.

Vittnesskydd är viktigt för att minderåriga som begår brott inte bara ska få fortsätta utan åtgärd från myndigheter. Det krävs också ett synligt polisarbete ute i kommunerna som är effektivt, systematiskt och strategiskt för att de barn och unga som gått vidare i sin brottsliga karriär och nu ägnar sig åt grov brottslighet och skjutande ska upphöra. Därför behöver också polisen få de verktyg de behöver för sitt arbete.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)