Tydligare statistik från Brå

Motion 2012/13:Ju395 av Erik Almqvist (SD)

av Erik Almqvist (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Brottsförebyggande rådet ska ta fram mer omfattande statistik om misstänktas och dömdas bakgrund.

Motivering

För att få en tydligare bild av generella mönster för kriminella bör Brottsförebyggande rådet (Brå) i högre grad än idag särredovisa brottsdömda samt brottsmisstänktas bakgrund avseende ursprungsland samt föräldrars och far- och morföräldrars ursprungsländer.

Stockholm den 5 oktober 2012

Erik Almqvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)