Travsportens spelvillkor och beskattning

Motion 2016/17:1865 av Sten Bergheden och Lotta Finstorp (båda M)

av Sten Bergheden och Lotta Finstorp (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över den svenska travsportens spelvillkor och beskattning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Travsporten betyder mycket för Sverige. Vi har över 30 travbanor, t.ex. Kalmartravet, Axvalla travbana i Skara och Sundbyholms travbana i Sörmland. Den är en av Sveriges äldsta sporter, och varje år arrangeras över 900 arrangemang och 9 000 lopp. Travtävlingar i Sverige lockar cirka 1,3 miljoner besökare årligen, vilket gör travet till en av landets största publiksporter tillsammans med fotboll och ishockey. Travsport engagerar många människor inte bara kring själva tävlingarna utan bidrar också till sysselsättningen på landsbygden och till jobb på travbanor och i anslutning till tävlingar. Dessutom är hästsporten en viktig fritidssyssla för många svenskar.

Hästnäringen i Sverige sysselsätter runt 30 000 helårstjänster och travsportens utveckling är en viktig aspekt för hela hästnäringen – nästan var fjärde av de över 350 000 hästarna i Sverige är en travhäst. Många av arbetstillfällena i hästnäringen finns på landsbygden där arbetsmarknaden är svagare än i storstäderna, och hästnäringen har även stor betydelse för jordbruket. Sveriges ATG-modell har varit framgångsrik och bidragit starkt till en positiv ekonomisk och sportslig utveckling de senaste decennierna. Överskottet från spelet på hästar går dessutom tillbaka till hästsporten och är en förutsättning för Sveriges största tjejsport, ridsporten. Dessutom har staten fått ansenliga intäkter med 35 procent i skatt på spelnettot. Denna totalisatorskatt är världens högsta skatt på travspel.

De senaste åren har dock travsportens omsättning minskat ordentligt, och så även tillskotten för svensk hästsport. Det har blivit betydligt dyrare att äga en häst och uppfödningen av travhästar har gått ned med ca 40 procent i Sverige. Enligt en undersökning funderar hälften av alla travhästuppfödare på att lägga ner sin verksamhet inom tre år. Därtill erbjuder utländska spelbolag, som inte betalar skatt i Sverige eller bidrar ekonomiskt till svensk hästsport, spel på hästar över internet. Konkurrens i sig är det inget fel på, så länge den sker på lika villkor. I jämförelse med t ex våra nordiska grannländer har Sverige som nämnts dessutom en betydligt högre totalisatorskatt. Denna utveckling får negativa effekter på travsporten i Sverige. Det är önskvärt att svensk travsport och hästnäring har långsiktigt goda villkor så att den kan utvecklas samtidigt som både skatteintäkter och arbetstillfällen på landsbygden i anslutning till hästsporten kan växa. Regeringen bör se över den svenska travsportens spelvillkor och göra en översyn av Sveriges höga totalisatorskatt.

 

 

Sten Bergheden (M)

Lotta Finstorp (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)