Transporteffektivt och hållbart samhälle

Motion 2022/23:1233 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2022/23:1233

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Transporteffektivt och hållbart samhälle

1        Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Klimatmålen ska vara målstyrande för vår infrastrukturplanering

4.1Tidsbestämd handlingsplan för att nå fossilfria transporter senast 2030

4.2Det nationella målet för en fossilfri fordonsflotta senast 2030 ska genomföras

4.3Inför förbud mot nybilsförsäljning av fossildrivna bilar efter 2025

5Transporteffektiv samhälls- och infrastrukturplanering

5.1Inför satsning på moderna och hållbara städer

5.2Anta ett nytt kompletterande etappmål för framtida trafikökningar i städerna

5.3Minska bilberoendet i tätorter

5.4Ge kommuner och regioner rätt att besluta om trängselavgifter

5.5Inför
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (29)