Terrordåd

Motion 2008/09:U283 av Staffan Danielsson (c)

av Staffan Danielsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att benämna terrordåd vid deras rätta namn och arbeta för att detta sprider sig.

Motivering

Ordet ”självmordsbombare” används nu regelmässigt för att beteckna överlagda massmord på vanliga, civila, oskyldiga människor i allt fler länder. Terroristerna uppsöker och attackerar barn, kvinnor och män i så stora samlingar som möjligt. Det är från alla synpunkter fullständigt förkastligt att attackera civilbefolkning var det än sker, med död och lemlästning av oskyldiga som följd. Det finns inget försvar för detta.

Ordet ”självmordsbombare” lyfter framför allt fram det faktum att denne/denna ”offrar” sitt eget liv. Den fruktansvärda terrorattacken den 11 september kan med samma terminologi betecknas som en ”självmords­bombning”. En parallell vore om ordet ”våldtäktsman” skulle ersättas med ”lustangripare”, d.v.s. om fokus sattes på angriparens motiv istället för på offrets skändning.

Detta ger självfallet inte rätt fokus, utan fokus borde vara på de fruktansvärda dåden och alla de oskyldiga människor som får sätta livet till. Därför skulle ”massmördare” eller ”massmordsterrorist” vara en mer korrekt benämning. Rubriker i fet stil och val av ord sänder signaler till oss alla, och jag anser att ordet ”självmordsbombare” sänder helt fel signaler, vilket gagnar dem som vill glorifiera de terrormord som sker, och riskerar att förleda dem som kan tänkas handla så. Istället borde det oerhört brutala mördandet av så många oskyldiga människor som möjligt, vilket ju är syftet, vara det som samlingsordet betecknar. Ett mer passande ord vore ”massmordsterrorist”.

En liknande motion behandlades för några år sedan utan bifall. Massmördandet av oskyldiga blir bara värre. Att vara tydlig i beteckningen av fruktansvärda massmord är ett litet men riktigt steg som nu bör tas.

Det är oerhört viktigt för rättssamhället att fördöma grymma brott och kalla dem vid deras rätta namn, och därför bör både riksdag och regering vinnlägga sig om detta i sina egna ordval samt arbeta för att detta sprider sig. Jag anser att regering, riksdag och myndigheter bör vinnlägga sig om att i tillämpliga sammanhang använda ordet ”massmordsterrorist”.

Stockholm den 1 oktober 2008

Staffan Danielsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)