Terrordåd

Motion 2008/09:U283 av Staffan Danielsson (c)

av Staffan Danielsson (c)
c446

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att benämna terrordåd vid deras rätta namn och arbeta för att detta sprider sig.

Motivering

Ordet självmordsbombare används nu regelmässigt för att beteckna överlagda massmord på vanliga, civila, oskyldiga människor i allt fler länder. Terroristerna uppsöker och attackerar barn, kvinnor och män i så stora samlingar som möjligt. Det är från alla synpunkter fullständigt förkastligt att attackera civilbefolkning var det än sker, med död och lemlästning av oskyldiga som följd. Det finns inget försvar för detta.

Ordet självmordsbombare lyfter framför allt fram det faktum att denne/denna offrar sitt eget liv. Den fruktansvärda terrorattacken den 11 september kan med samma terminologi betecknas som en självmords­bombning. En parallell vore om ordet våldtäktsman skulle ersättas med lustangripare, d.v.s. om fokus sattes på angriparens motiv istället för på offrets skändning.

Detta ger självfallet inte rätt fokus, utan fokus borde vara på de fruktansvärda dåden och alla de oskyldiga människor som får sätta livet till. Därför skulle massmördare eller massmordsterrorist vara en mer korrekt benämning. Rubriker i fet stil och val av ord sänder signaler till oss alla, och jag anser att ordet självmordsbombare sänder helt fel signaler, vilket gagnar dem som vill glorifiera de terrormord som sker, och riskerar att förleda dem som kan tänkas handla så. Istället borde det oerhört brutala mördandet av så många oskyldiga människor som möjligt, vilket ju är syftet, vara det som samlingsordet betecknar. Ett mer passande ord vore massmordsterrorist.

En liknande motion behandlades för några år sedan utan bifall. Massmördandet av oskyldiga blir bara värre. Att vara tydlig i beteckningen av fruktansvärda massmord är ett litet men riktigt steg som nu bör tas.

Det är oerhört viktigt för rättssamhället att fördöma grymma brott och kalla dem vid deras rätta namn, och därför bör både riksdag och regering vinnlägga sig om detta i sina egna ordval samt arbeta för att detta sprider sig. Jag anser att regering, riksdag och myndigheter bör vinnlägga sig om att i tillämpliga sammanhang använda ordet massmordsterrorist.

Stockholm den 1 oktober 2008

Staffan Danielsson (c)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06
Yrkanden (1)