Tekniska specifikationer för småhus

Motion 2020/21:1147 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta tekniska specifikationer för småhus bli nationellt gällande efter godkännande i en kommun och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag tillverkas många småhus på löpande band och nästan exakt likadana hus säljs i tusental över hela landet. Men vid varje bygglovsansökan ska kommunens tjänstemän granska en omfattande mängd av tekniska beskrivningar och handlingar för varje hus. Detta trots att samma hus granskats av ett antal kommuner tidigare.

Detta skapar en mängd extrajobb för husföretagen som givetvis höjer priset på huset för kunden.

Det borde införas ett licenssystem där ett husföretag kan låta de tekniska underlagen godkännas i valfri kommun, varefter man erhåller ett licensnummer som ger automa­tiskt godkännande i alla kommuner utan att alla tekniska underlag måste tas fram och granskas vid varje tillfälle.

Samtidigt borde det skrivas in i lagen att bygglov för denna typ av byggnader ska åsättas en lägre bygglovsavgift eftersom bygglovsgranskningen går snabbare. Samman-taget skulle detta leda till lägre kostnad för slutkunden.

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)