Svenska kyrkans begravningsmonopol

Motion 2007/08:K362 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Svenska kyrkans begravningsmonopol bör avskaffas.

Motivering

Den 1 januari 2000 åtskildes Svenska kyrkan och staten. Denna relation som varat i 400 år kapades dock inte helt och fullt på alla punkter. Svenska kyrkan har på entreprenad uppdraget att begrava våra döda. Svenska kyrkan har inte monopol på själva begravningsceremonin eller gudstjänsten men däremot på att tillhandahålla begravningsplats eller byggnad vid själva begravningen. En begravningsavgift tas ut av alla svenskar för detta ändamål, vilket framgår på deklarationsblanketten. Uppemot 40 000 kronor samlas på detta sätt in via skatt under en svensk skattepliktig individs livstid. Samtidigt är begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans regi vanligen enbart tillgängliga för själva kyrkans medlemmar. Detta system bör ändras och Svenska kyrkans monopolliknande situation avskaffas.

Stockholm den 4 oktober 2007

Birgitta Ohlsson (fp)

Karin Pilsäter (fp)

Camilla Lindberg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)