Strategi för sanering av skeppsvrak i Östersjön

Motion 2021/22:167 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M)

av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en strategi för sanering av skeppsvrak i Östersjön och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns uppskattningsvis tiotusen vrak i Östersjön. Många av dem är fartyg som sjönk under andra världskriget och de flesta av dem är av stål.

Förr eller senare rostar dessa vrak sönder, och det finns uppenbar risk att vätskor, kemikalier och bränslen läcker ut i havet.

Merparten av dessa fartyg ligger utanför svenskt territorialvatten, men utsläpp från vraken kommer ändå att påverka Sverige.

Sverige bör ta initiativ till samråd med övriga länder runt Östersjön för att kartlägga och undersöka dessa sjunkna fartyg och vid behov bärga eller sanera farliga ämnen.

Jan Ericson (M)

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-23 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)