Statistik över brott och gärningsmännens nationalitet

Motion 2017/18:312 av Stefan Jakobsson (SD)

av Stefan Jakobsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ålägga Brå att inkomma med statistik över brott och nationalitet på gärningsmännen fördelat på de olika brottsområdena för de år som saknas mellan 2005 och 2016 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att komma till rätta med ett problem behöver man veta vad som är orsaken till problemet. Det behövs helt enkelt fakta – något som de flesta människor torde vara överens om. Dagligen kan vi i media läsa om brott som begås, och många av brotten är relaterade till utlandsfödda eller illegala. De segregerade områdena i Sverige ökar i antal och likaså brottsstatistiken. Om någonting inte fungerar måste först en analys göras innan rätt åtgärder kan sättas in. Just en analys av läget är det som övriga partier verkar motsätta sig.

Synen på behovet av fakta verkar dock som bortblåst när det kommer till problemen kring den ökande brottsligheten.

Vi i Sverigedemokraterna får ofta höra att vi far med osanningar och villfarelser, inte minst när anledningarna till den ökande brottsligheten diskuteras. De många möten som vi haft med ögonvittnen, poliser och tjänstemän inom kommuner och myndigheter, gör dock att vi känner oss säkra på vår sak.

Den mörkläggning av fakta och statistik som bedrivits måste upphöra.

Därför föreslår vi att Brå får i uppdrag att ta fram statistik över samtliga begångna brott – år för år för perioden 2005 till 2016, där även nationalitet/ursprung på gärningsman/-männen visas.

En statistik som borde vara mycket lätt att få fram.

Stefan Jakobsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-27 Granskad: 2017-09-27 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)