Stärkt ställning och ökad trygghet för hyresgäster

Motion 2020/21:307 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:307

av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Stärkt ställning och ökad trygghet för hyresgäster

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Sätt stopp för oseriösa hyresvärdar

4.1 Återinför förvärvslagen

4.2 Skärpt referenstagning inför försäljning och marktilldelning

4.3 Spekulationsstopp

4.4 Gör det lättare att få nedsatt hyra vid bristande underhåll

4.5 Kommunens skyldighet att bistå med förvaltare

4.6 Förhindra missbruk av rivningskontrakt

4.7 Skärpt kontroll och tillsyn

4.7.1 Statlig strategi mot slumförvaltning

4.7.2 Effektivisera tillsynen av olovliga boenden

4.7.3 Anmälningsplikt för fastighetsägare

4.7.4 Stärkt brandtillsyn

5 Stöd till hyresgäster
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-23 Granskad: 2020-09-23 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)