SOS-sms för alla

Motion 2010/11:Fö223 av Eliza Roszkowska Öberg och Sten Bergheden (M)

av Eliza Roszkowska Öberg och Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjliggöra SOS-sms för alla.

Motivering

I nuläget pågår ett försöksprojekt med en sms-tjänst för att larma 112 som riktar sig till döva, tal- och hörselskadade. Det är ett mycket bra initiativ. Dock bör denna tjänst utökas så att alla människor kan ta del av den då det är en fråga om trygghet och säkerhet. Vi lever i ett information- och kommunikationssamhälle där mobilen och att skicka sms är en självklarhet speciellt för unga människor. I en situation där en person inte kan prata utan att riskera sitt liv, t.ex. under ett inbrott, bankrån eller en kidnappning, kan ett larm-sms vara skillnaden mellan liv och död. Av denna anledning bör det ses över om det är möjligt att införa en SOS-sms-tjänst för alla.

Stockholm den 19 oktober 2010

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)