Slumpmässiga drogtester i trafiken

Motion 2013/14:Ju228 av Margareta Larsson och Tony Wiklander (SD)

av Margareta Larsson och Tony Wiklander (SD)
SD90

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa slumpmässiga drogtester i trafiken.

Motivering

Trafiksäkerheten är mycket viktig för de flesta och alkoholmätning är ett bra verktyg för att upptäcka förare som är trafikfarliga. Kampen mot alkoholen har sparat många liv, men Sverige har halkat efter jämfört med andra länder när det gäller trafikkontroll av droger. Man kan till och med hävda att Sverige sticker ut i det att vi inte har drogkontroller vid trafiken, trots att Sverige vill vara ett föredöme kring såväl alkohol- och drogpolitik som trafiksäkerhet.

Enligt regeringens senaste missbruksutredning anses antalet tunga narkotikamissbrukare öka kraftigt de närmaste åren. Detta kopplas till den internationella rörligheten och 2011 fanns ca 30 000 tunga missbrukare i landet. Man kan därför anta att antalet rattfulla i trafiken inte är ensamma i sitt slag utan att även andra droger florerar i kroppen på en mängd olika bilförare, vilka utgör en fara för sig själva och andra. I Sverige finns en nolltolerans mot droger sedan 1999, men ändå tillåts inte polisen enligt lag att göra slumpmässiga drogtester på bilförare, så som görs på alkohol. Bland annat har man anfört integritetskränkning som argument till detta. Idag finns dock möjlighet att genomföra drogtester med hjälp av salivprov som inte borde upplevas som särskilt integritetskränkande.

Ett steg i denna riktning vad gäller att ändra lagstiftning för att tillåta slumpmässiga drogtester i trafiken sätter press på tillverkare att få fram billigare utrustning. I dag dör människor i trafiken i onödan och drograttfylleri anses idag vara ett större problem i vårt samhälle än vad man tidigare trott. Om den nya tekniken får användas antas det kunna rädda många liv varje år.

Stockholm den 30 september 2013

Margareta Larsson (SD)

Tony Wiklander (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-01
Yrkanden (1)