Slöjförbud i den svenska skolan

Motion 2017/18:2353 av Richard Jomshof och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD)

av Richard Jomshof och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett förbud mot muslimsk slöja i den svenska grundskolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den muslimska slöjan är en symbol som symboliserar såväl religiös underkastelse som påtvingad uppdelning mellan män och kvinnor, framtagen av män för att förtrycka kvinnor. Den torde därmed strida mot allt som vårt jämställda, demokratiska och sekulära samhälle står för.

Det är illa nog att vuxna kvinnor utsätts för detta förtryck, med övriga partiers goda minne. Det är dock än värre när barn utsätts för detsamma. Barn som utsätts för muslimskt förtryck i hemmet måste få chansen att i varje fall slippa detta förtryck under skoltid. Det är nämligen vår skyldighet att se till att dessa barn tillåts vara just barn, med möjlighet att växa upp till självständiga individer.

Jag menar därför att det ska införas ett förbud mot muslimsk slöja i den svenska grundskolan, ett förbud som ska gälla såväl lärare som elever.

Richard Jomshof (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)