Beskattning av sjuka och personer med sjukersättning

Motion 2016/17:575 av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson (båda S)

av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut 

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att påbörja borttagandet av inkomstklyftan för sjuka och personer med sjukersättning och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över hur en likformig beskattning av förvärvsinkomster kan återinföras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I regeringens budgetproposition för 2015 föreslogs ett första men ändå rätt rejält steg för att avveckla pensionärsskatten för ålderspensionärer. De med inkomster under 10 000 i månaden skulle slippa betala mer i skatt än de förvärvsarbetande. Sveriges pensionärer lurades på detta genom Sverigedemokraternas ingripande varför ålderspensionärerna fick vänta till den 1 januari 2016 på denna välbehövliga reform.

Vi socialdemokrater har sagt att i avvecklingen av skatteklyftan skall ålderspensionärerna prioriteras. Men vi får samtidigt inte glömma frågan om sjuka och personer med sjukersättning. Dessa grupper anser vi inte ska behöva vänta på åtgärder, även om det innebär att takten för avvecklingen för ålderspensionärerna därmed får sänkas.

Den som är långtidssjuk eller har sjukersättning betalar mer i skatt 2016 än en löntagare med motsvarande inkomst och även i förhållande till en ålderspensionär. Det är uppenbart att denna skatteklyfta slår stenhårt i åldersgruppen 55–64 år och att kvinnor är mer utsatta än män. Vi ska dessutom komma ihåg att vi talar om grupper som inte heller, till skillnad från många ålderspensionärer, har hjälp av ett bostadstillägg eller kommer i fråga för olika pensionärsrabatter.

Vi vill med denna motion yrka på en översyn gällande åtgärder för ekonomiskt mycket utsatta människor och att vi samtidigt på sikt överväger en återgång till en likformig beskattning av alla inkomster av lönekaraktär.

 

Lennart Axelsson (S)

Eva-Lena Jansson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)