Sänkt straffbarhetsålder

Motion 2020/21:3000 av Noria Manouchi (M)

av Noria Manouchi (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sänkt straffbarhetsålder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sänkning av svensk straffbarhetsålder är viktigt framförallt ur två perspektiv. Delvis handlar det om att skydda barn från att rekryteras eller tvingas in i kriminella grupperingar och delvis så handlar det om att stärka konsekvenskedjan i samhället för de personer som självvalt begår grova brott i lägre åldrar.

1864 ersattes svenska straffbalken med en strafflag som innefattade den första nationella lagstiftningen som reglerade en straffmyndighetsålder på 15 år. Det är dock möjligt att i olika landskapslagar från 1200-talet finna att 15 år utgör en reglerad straffmyndighet. Det går med bakgrund av detta att konstatera att dagens straffbarhetsålder är av en annan tid och därför i stort behov av omprövning. Att påstå att samhället har förändrats sedan 12- och 1800-talet är en kraftig underdrift. Det finns en stor folklig vilja att stärka rättsstaten och då krävs en korrigering av åldersgränsen, det är rimligt att lagstiftningen följer med i samhällsutvecklingen.

Alla svenskar har kunnat ta del av de larmrapporter som berör unga personers lagöverträdelser. De blir både fler och allvarligare. Rån, misshandel, pistolhot, knivmord och våldtäkt är exempel på brott som personer under 15 år misstänkts för. Ingen har dock lagförts för dessa. Ingen upprättelse för de som drabbats går att uppnå och den signal samhället sänder är förödande för våra möjligheter att komma tillrätta med det faktum att kriminaliteten kryper längre ner i åldrarna.

Politiken kan inte bortse från det som polischefer runt om i landet signalerar om, i flera år. Att organiserade kriminella som utnyttjar icke straffbara personer i sin verksamhet är ett växande problem som måste stävjas. Rikspolischefen Anders Thornberg har i riksmedia vid upprepade tillfällen varnat för hur oerhört många unga personer det är som befinner sig i kriminella miljöer och som är tillgängliga för de äldre yrkeskriminella. Dagens straffbarhetsålder är alltså det främsta incitamentet för den organiserade brottsligheten att rekrytera barn. Därför är en sänkning av straffbarhetsåldern både ett skydd för personer yngre än 15 år samt ett upprätthållande av konsekvenskedjan i samhället.

Noria Manouchi (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)