Samtidigt bygglov/bygganmälan för utbyggnad av befintlig fastighet och attefallshus

Motion 2020/21:527 av Michael Anefur (KD)

av Michael Anefur (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om alla kommuner tolkar lagen lika och om så är fallet att lagen bör ändras för att möjliggöra samtidigt godkännande av tillbyggnad av befintlig byggnad samt nybyggnation av attefallshus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt uppgift är det i dag inte möjligt att få samtidigt bygglov för en befintlig fastighet och en bygganmälan för attefallshus. Om detta är den gängse tolkningen i kommuner landet över bör en kartläggning genomföras och lagstiftningen eventuellt ses över. Det blir orimligt för både den enskilde och miljön att tvingas beställa byggare och maskiner två gånger. Grunden för att kunna få samtidigt godkännande för både en befintlig fastig­het och ett attefallshus är givetvis att tomtens storlek och alla andra förutsättningar är uppfyllda.

 

 

Michael Anefur (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-30 Granskad: 2020-09-30 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)