Rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskap

Motion 2017/18:2261 av Jan Ericson m.fl. (M)

av Jan Ericson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskapet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Medborgarskapet bör uppvärderas, och Moderaterna har ett flertal förslag för detta. Det måste bli tydligare att den som ansöker om och beviljas svenskt medborgarskap också i och med detta får tillkommande rättigheter. En av dessa rättigheter anser vi är att vara valbar liksom rätten att rösta i allmänna val.

Den som vill rösta i allmänna val måste rimligen kunna ta del av den information som finns före valet, och ha en god inblick i hur det svenska samhället fungerar. Att ge människor rättigheten att rösta, oavsett om man förvärvat kunskap om det svenska språket eller om det svenska samhället är fel. Samma sak gäller givetvis den som vill vara valbar i ett sådant val.

Vi föreslår att såväl rösträtt som valbarhet i samtliga allmänna val, alltså riksdagsval, landstingsval/regionval och kommunalval, ska kopplas till det svenska medborgarskapet. Undantag ska givetvis göras för den valbarhet och rösträtt som tillkommer ickemedborgare enligt EU-rätten eller andra avtal och konventioner som Sverige har med andra länder.

Jan Ericson (M)

Ellen Juntti (M)

Finn Bengtsson (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

Cecilia Magnusson (M)

Jörgen Andersson (M)

Boriana Åberg (M)

Eva Lohman (M)

Sotiris Delis (M)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Gunilla Nordgren (M)

Isabella Hökmark (M)

Anders Hansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)