Rökfritt Sverige

Motion 2016/17:1050 av Niclas Malmberg (MP)

av Niclas Malmberg (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda frågan om förbud mot försäljning av cigaretter till personer födda på 2000-talet och tillkännager detta för regeringen.

Krafttag för att på sikt fasa ut tobaksmissbruk helt

Narkotika är ämnen med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter. Hade tobak introducerats för rökning idag hade en naturlig följd varit narkotikaklassning och förbud. Men att förbjuda ett preparat som många människor lever i starkt beroende av låter sig inte göras lika enkelt. Genom att istället ha en åldersgräns för försäljning av cigaretter till ungdomar under 18 år försöker vi istället motverka att ungdomar utvecklar beroende.

Ett intressant sätt att hantera frågan har lyfts i Tasmanien, Australien, där man istället för att peka ut en viss ålder för försäljning av tobak pekar ut ett visst födelseår. Det tasmanska initiativet är att helt enkelt förbjuda försäljning av cigaretter till personer födda på 2000-talet. Om det faller väl ut kan resultatet bli att inte enbart ungdomar frånhålls från att utveckla beroende, men att tobaksmissbruk på sikt fasas ut helt.

Utifrån målsättningen om ett tobaksfritt samhälle vore det angeläget att följa vilka konsekvenser ett genomförande i Tasmanien får, varför riksdagen bör ge regeringen till känna att se över möjligheten att utreda ett förbud mot försäljning av cigaretter till personer födda på 2000-talet.

 

 

Niclas Malmberg (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)