Reglering av fritidsskoter

Motion 2020/21:2152 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S)

av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att implementera de förslag kring reglering av fritidsskoter från Havs- och vattenmyndigheten som formulerades 2013 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hastigheterna på sjön blir allt högre. Inte minst med det ökade användandet av vatten­skotrar som lätt går upp i 70 knop (130km/tim) upplevs situationen som otrygg och störande. Olyckor i samband med framför allt vattenskotrar har ökat på senare år. Många får stå ut med buskörningar och störande bullernivåer. På land hade sådant beteende aldrig accepterats. Där förväntas trafikanter att sköta sig och följa de lagar och regler som finns, utan undantag.

I vissa områden är vattenskotrarna helt förbjudna av länsstyrelsen på grund av skydd för fågellivet, framför allt för rovfåglar och dykänder. Det är välkommet att infra­strukturministern flaggar för att införa förarbevis utöver den redan beslutade ålders­gränsen. Följande formulerades år 2013 av Havs- och vattenmyndigheten som förslag till regeringen:

     att krav på höghastighetsbevis införs för fritidsfartyg som kan uppnå hastigheter om minst 35 knop.

     att krav på behörighetsbevis införs för framförande av fritidsfartyg som kan uppnå en hastighet om minst 15 knop.

     att regleringen av det nuvarande skepparintyget ingår i den föreslagna lagen.

     att vattenskoterförordningen upphävs.

Mattias Jonsson (S)

Gunilla Carlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)