Reformer för vård, jobb och trygghet – Kristdemokraternas budgetmotion för 2019

Motion 2018/19:2991 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2018/19:2991

av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

Reformer för vård, jobb och trygghet – Kristdemokraternas budgetmotion för 2019

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Reformer och resurser för välfärd och trygghet

2 Bedömning av det ekonomiska läget

2.1 Internationella konjunkturen avmattas

2.2 Fortsatt högkonjunktur i Sverige men riskerna ökar

3 Ansvar för svensk ekonomi och hållbara offentliga finanser

4 Kristdemokraternas ekonomiska politik

5 Fler jobb och mer företagande

5.1 Missriktade arbetslöshetsmål

5.2 Arbetsmarknadspolitiken havererar

5.3 En arbetsmarknad där alla får plats

5.4 Skattelättnader för utsatta grupper på arbetsmarknaden

5.5 Slopa särskild löneskatt för äldre

5.6
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)