Redovisning av vad skattepengarna går till på deklarationen

Motion 2019/20:3116 av Josefin Malmqvist och Ida Drougge (båda M)

av Josefin Malmqvist och Ida Drougge (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om det ska framgå tydligt av deklarationen vad skattepengarna gått till och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om det ska framgå tydligt av deklarationen vilka totala skatter som du betalat, inklusive arbetsgivaravgift och schablon av konsumtionsskatter, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har ett av världens högsta skattetryck och bland de högsta skatterna på arbete. Med det kommer ett ansvar: att förvalta skattepengarna på ett korrekt sätt, men också att redovisa vad pengarna använts till. Varje krona som det offentliga tar in i skatt innebär ett ansvar. Slöseri med skattepengar signalerar att skattetrycket är för högt och att skatterna bör sänkas.

Samtidigt vet bara 1 av 10 svenskar hur mycket skatt de faktiskt betalar – trots att det i många fall är hushållets största utgift. I exempelvis Australien framgår det av deklara­tionen hur dina skattepengar har använts. Det vore ett effektivt sätt att öka medveten­heten, transparensen och intresset för Sveriges offentliga utgifter – på lokal, regional och nationell nivå. Det skulle därtill stärka vår demokrati, genom att fler får kunskap om hur vårt land styrs och hur landets valda företrädare väljer att förvalta sitt förtroende.

 

 

Josefin Malmqvist (M)

Ida Drougge (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)